¿Está perdut o no está perdut? ¿Está perdut y no perdut al mateix temps?
Si Schrödinger aixequès el cap ens podria explicar això.
En qualsevol cas, si el trobeu, feu-li una altra foto.
Via BrianCassidy > Neatorama>Nopuedocreer.com
Share To:

Francesc Puigcarbó

COMENTARIOS:

1 comentarios

Back To Top