Els científics de la Universitat Berkeley de Califòrnia han elaborat un sistema que transforma l'activitat visual del cervell humà en vídeos digitals. En un futur llunyà aquest invent podria ajudar a reconstruir els somnis en imatges.

Els mateixos investigadors van participar en l'experiment passant llargues hores dins d'un tomògraf. Estant allà veien diferents pel·lícules de Hollywood, vídeos musicals, etc., Alhora que el tomògraf fixava el flux de sang a través de l'escorça visual dels seus cervells.
Les dades obtingudes es van processar per mitjà d'un programa especial que els va transformar en píxels tridimensionals. Aquest procés descodifica les senyals del cervell generades per les imatges en moviment associant la informació sobre la forma i el moviment a activitats específiques del cervell. Com més informació es processava, millor correlacionava l'ordinador l'activitat visual a la pantalla amb l'activitat del cervell.

Després de gravar aquesta informació, els investigadors van usar un altre grup de vídeos per reconstruir aquells que havien estat mostrats als participants de l'experiment. Per això l'ordinador va analitzar 18 milions de segons de vídeos aleatoris de YouTube creant una mena de base de dades de la potencial activitat cerebral associada a cada vídeo. De totes aquestes gravacions el programa va escollir 100 vídeos que van provocar l'activitat cerebral més similar a la que va sorgir en els cervells dels participants de la investigació i va crear una combinació d'aquestes imatges. Encara que la qualitat de les mateixes és baixa, es veu clarament que es corresponen amb les escenes vistes pels participants de l'experiment.
Es necessitaran anys per perfeccionar aquesta tecnologia, però els científics creuen que amb una gran base de vídeos i un potent ordinador es podrà recrear qualsevol imatge del nostre cervell. 

Share To:

Francesc Puigcarbó

COMENTAR:

0 comments