Si pensabas que la tontería de las cápsulas de café no podía empeorar, tienes que ver lo último:cápsulas de café masticables. La misma tomadura de pelo económica y ecológica, pero sin necesidad de tacita.

Si pensaves que la tonteria de les càpsules de cafè no podia empitjorar, has de veure l'últim: càpsules de cafè mastegables. La mateixa presa de pèl econòmica i ecològica, però sense necessitat de tassa.
La dosi de cafeïna d'un expresso (50 mil·ligrams) en una càpsula individual i en format xiclet. Ho estan comercialitzant a San Francisco en tres sabors i, és clar, la gent s'està tornant boja amb la idea. Coses del màrqueting neuronal i les deficiències del cervell humà, o alguna cosa així.


Visto en LaughingSquid-nopuedocreer.com