Top Menu

L`AJUNTAMENT DE CULLERA REGULA EL DRET A PRENDRE LA FRESCA


L'Ajuntament de Cullera (València) ha aprovat una modificació de l'ordenança de mobilitat que concedeix prioritat als que gaudeixen de la "tradició històrica" ​​de prendre la fresca asseguts a les voreres amb cadires sobre els vianants, sempre que no corrin riscos en baixar a la calçada.

Aquesta normativa s'afegeix a l'esmentada ordenança a proposta de la Policia Local d'aquesta localitat costanera, que va observar alguns conflictes l'estiu passat entre vianants i veïns que es trobaven asseguts a les voreres, a la porta de casa seva, especialment als barris més antics.

La trama urbana d'aquests barris, d'origen àrab en alguns casos, no permet voreres massa amples, encara que tampoc hi ha una intensitat de trànsit elevada, han informat a Efe fonts del consistori.

No obstant això, davant l'aparició d'alguns conflictes d'interessos entre els que passejaven per les voreres i els que es trobaven asseguts, la Policia Local va presentar una al·legació a l'esmentada ordenança, que es va aprovar el passat mes de juliol i que va ser reformada per incloure aquesta nova norma en el ple de dimarts passat.

La iniciativa va comptar amb els vots favorables de PSPV-PSOE i Compromís, partits que donen suport a l'equip de Govern local, i l'abstenció de la resta de forces. L'ordenança de trànsit i mobilitat de Cullera contempla ara dos nous articles dins de l'apartat 8, relatiu als vianants.

El primer d'ells estableix l'obligació dels vianants de circular per les voreres "gaudint sempre de prioritat dels minusvàlids que es desplacin en cadires de rodes o persones amb mobilitat reduïda o dificultosa".

A més, s'estableix que els ciutadans de Cullera, en virtut d'una "tradició històrica", podran "ocupar part de les voreres de la via pública i, en aquelles vies amb voreres reduïdes i d'escàs trànsit també part de la calçada, podent romandre asseguts en cadires a l'aire lliure ".

Tot això "sempre que no s'interfereixi la circulació de vehicles, tenint preferència aquestes persones -les sentadas- sobre les que circulin per la vorera, sempre que baixar de la mateixa no suposi cap risc".

De forma excepcional, es contempla també la possibilitat que els vianants circulin per la calçada, sempre que "adoptin les degudes precaucions i no produeixin perill o pertorbació greu a la circulació". efe-parecedelmundotoday.com

Publica un comentari a l'entrada

Copyright © COLLONADES. Designed by OddThemes & SEO Wordpress Themes 2018