L'Església catòlica prohibeix escampar les cendres dels difunts o tenir-les a casa. No veu raons doctrinals per impedir la incineració però demana evitar malentesos panteistes, naturalistes o nihilistes

El Vaticà ha reafirmat la seva preferència per la sepultura del cos i ha prohibit expressament la conservació de les cendres a casa en el cas de cremació, com també escampar-les per l'aire o el mar, segons el nou document publicat aquest dimarts.

La regulació, redactada per la Congregació per a la Doctrina de la Fe que està presidida pel cardenal Gerhard Müller, reafirma les raons doctrinals i pastorals que opten per la sepultura dels cossos i de les quals emanen les normes relatives a la conservació de les cendres en cas de cremació.

En aquest sentit, recorda que "l'Església recomana insistentment que els cossos dels difunts siguin sepultats als cementiris o altres llocs sagrats", però estableix que no hi ha "raons doctrinals" per censurar la pràctica de la cremació.

LA CREMACIÓ NO IMPEDEIX LA RESURRECCIÓ

Així, l'Església estableix ara que "quan raons de tipus higiènic, econòmic o social portin a optar per la cremació, aquesta no ha de ser contrària a la voluntat expressa o raonablement presumpta del fidel difunt". "L'Església no veu raons doctrinals per evitar aquesta pràctica, ja que la cremació del cadàver no toca l'ànima i no impedeix a l'omnipotència divina ressuscitar el cos i, per tant, no conté la negació objectiva de la doctrina cristiana sobre la immortalitat de l'ànima i la resurrecció del cos", ha assenyalat.

No obstant, es puntualitza que "l'Església segueix preferint la sepultura dels cossos perquè amb la sepultura es demostra una estimació més gran pels difunts". En tot cas, precisa que la cremació no està prohibida, "fora que hagi sigut elegida per raons contràries a la doctrina cristiana". A més, avisa que s'haurà d'anar en compte de caure en alguna expressió que pugui causar "escàndol o indiferència religiosa".

El nou document afegeix que "si per raons legítimes s'opta per la cremació del cadàver, les cendres del difunt, per regla general, s'han de mantenir en un lloc sagrat, és a dir, al cementiri o, si és el cas, en una església o en una àrea especialment dedicada a aquesta finalitat per l'autoritat eclesiàstica competent".

EXCEPCIONS

En qualsevol cas, la doctrina de la fe assenyala que està totalment prohibida "la conservació de les cendres a casa". "Només en casos de greus i excepcionals circumstàncies, depenent de les condicions culturals de caràcter local, el sacerdot, d'acord amb la Conferència Episcopal o amb el Sínode dels Bisbes de les Esglésies Orientals, pot concedir el permís per conservar les cendres a casa", s'especifica.

Però alerta que les cendres no poden ser dividides entre els diferents nuclis familiars i se'ls ha d'assegurar respecte i condicions adequades de conservació.

El Papa també ha aprovat que per evitar qualsevol malentès panteista, naturalista o nihilista, no sigui permesa la dispersió de les cendres a l'aire, a la terra o a l'aigua o en qualsevol altra forma, o la conversió de les cendres en records commemoratius, en peces de joieria o en altres articles". En aquesta línia, assenyala que s'ha de tenir en compte que per a aquestes formes de procedir no es poden invocar raons higièniques, socials o econòmiques que poden motivar l'opció de la cremació. - elperiodico.cat
Share To:

F. Puigcarbó

Comentar:

0 comentarios