Cada vegada és més evident que els drones són la solució a tots els problemes passats, presents i futurs de la raça humana. En aquest cas, es resol el problema principal que presenten les tradicionals hamaques: trobar dos arbres separats per la distància adequada. Com sol passar, aquesta solució porta implícita diversos efectes colatarales no tan positius, però segur que aquests seran resolts pels drones del futur. Vist a LauguingSquid - via: nopuedocreer.com

 
Share To:

Francesc Puigcarbó

COMENTARIOS:

0 comentarios