Una sentència de la Cort Constitucional de Colòmbia va desencadenar la polèmica que va sorgir per la reinterpretació d'un article del Codi del Treball colombià. En resposta a una presentació de dos estudiants de Dret, el tribunal va considerar que ja no és causal d'acomiadament que un treballador es presenti borratxo o drogat a la seva ocupació.

L'article del Codi del Treball precisa la prohibició de "presentar-se al treball en estat d'embriaguesa o sota la influència de narcòtics o drogues enervants", va ressenyar la revista 'Semana'.
No obstant això, dos estudiants de la facultat de Dret de la Universitat Uniciencia de Bucaramanga van considerar que aquesta definició era contrària a dos articles de la Constitució, que refereixen a la protecció de "aquelles persones que per la seva condició econòmica, física o mental, es trobin en circumstància de debilitat manifesta "ia l'equitat d'oportunitats, sense excepció.

Sota aquests conceptes presentats pels estudiants, la Cort va resoldre: "No es podran prendre mesures disciplinàries si no es demostra per part de l'ocupador la incidència negativa que el consum de substàncies psicoactives té sobre el compliment de les obligacions dels treballadors".
D'aquesta manera, la sentència de la Cort Constitucional aclareix que el consum d'estupefaents no sempre influeix de manera negativa en el rendiment dels empleats, de manera que els patrons ja no podran justificar un acomiadament en, per exemple, una borratxera.

Només queden exceptuats d'aquest benefici aquells empleats que ocupen "activitats que involucren riscos per al treballador, per als seus companys de treball o per a tercers", com els empleats aeronàutics. RT.COM
Share To:

Francesc Puigcarbó

COMENTAR:

0 comments