DEFENSA CREARÀ UN REGISTRE DELS ESPANYOLS QUE HAGIN JURAT BANDERA

 Això si que és una collonada, a la que ja hi poden afegir a tots els espanyolets que varem fer la mili, fins i tot si n'hi havia algun de la CUP.
El Ministeri de Defensa crearà el registre centralitzat dels espanyols que hagin prestat jurament o promesa davant la bandera d'Espanya, per recollir i gestionar de forma automatitzada les dades de caràcter personal. Així figura en l'ordre Def / 8/2017, de 9 de gener, publicada avui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), per la qual es modifica una altra ordre de 16 de maig de 2004, per la qual s'estableix el procediment per a que els espanyols puguin sol·licitar i realitzar el jurament o promesa davant la bandera d'Espanya.
Defensa justifica el canvi normatiu per la necessitat de disposar d'un registre del personal civil que realitza aquest jurament o promesa i determinar el temps mínim que ha de transcórrer des que el citat personal efectua el jurament o promesa fins que pugui tornar a realitzar-lo. S'estableix que «perquè no desmereixi la importància i transcendència de l'acte, entre la data del jurament o promesa inicial i la seva renovació ha d'haver un lapse de temps de, almenys, vint anys».

En aquest registre ha de constar el DNI, nom, cognoms i nacionalitat del sol·licitant, la data, lloc de naixement (ajuntament i província) i sexe, el domicili actual, codi postal, municipi i província, el número de telèfon i adreça de correu electrònic, i l'opció triada entre l'Exèrcit de Terra, l'Armada, l'Exèrcit de l'Aire o un altre organisme, en el qual es vol prestar jurament o promesa davant la bandera. La nova norma també inclou els residents a l'estranger, a qui els cita a sol·licitar la jura de bandera a la agregadoria de Defensa corresponent al país de residència.

Estableix que l'acte pot realitzar-se en la pròpia agregadoria, ambaixada, oficina consular o en el lloc en que eventualment es trobin destacades forces espanyoles.


Cap comentari:

Amb la tecnologia de Blogger.