RENFE NO PODRÀ UTILITZAR EL LOGOTIP AVE A EUROPA PER NO FER UN RECURS EN ANGLÈS


El Tribunal General de la Unió Europea (UE) va desestimar aquest dimecres el recurs de la companyia pública espanyola de ferrocarril Renfe contra una resolució de l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) relacionada amb la restricció de l'ús del logotip de l'AVE als mitjans de transport. El tribunal considera que Renfe no va actuar "amb tota la diligència necessària requerida per les circumstàncies", ja que no va respectar el termini establert per presentar el recurs en anglès davant l'EUIPO, ha indicat la institució comunitària en un comunicat.
El 4 de juny del 2010, l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la UE va registrar l'anagrama de l'AVE, que inclou les lletres de la marca i un ocell a la part superior, però un particular, Stephen Hahn, va presentar una sol·licitud de nul·litat contra el símbol per a la seva utilització en determinats productes.

En una resolució, l'oficina comunitària va estimar parcialment la sol·licitud de nul·litat respecte a mitjans de transport com vehicles o aparells de locomoció terrestre. Renfe va presentar llavors un escrit de recurs contra aquesta resolució escrit en castellà, però l'EUIPO va informar la companyia espanyola que, segons el Dret de la Unió, el text del recurs s'ha de presentar en la llengua del procediment de la resolució impugnada, que en aquest cas era l'anglès.

L'EUIPO també va indicar que Renfe disposava d'un mes des de la data de presentació del document original per entregar la versió traduïda del text. No obstant, l'empresa no va arribar a transmetre l'escrit en anglès, per la qual cosa l'EUIPO va declarar el recurs inadmissible.

Renfe va interposar un recurs davant el Tribunal General contra la resolució de l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea que declarava inadmissible el seu recurs, si bé el tribunal no va arribar a admetre'l al considerar que no tenia fonament. D'altra banda, la firma espanyola va presentar davant l'EUIPO una sol·licitud de "restitutio in integrum", que permet al titular d'una marca comunitària que no hagués pogut respectar un termini en un procediment ser restablert en els seus drets "sempre que es compleixin determinades condicions".

Aquesta sol·licitud va ser denegada i el 9 de juliol del 2015, Renfe va interposar el recurs ara desestimat davant el Tribunal General contra la decisió de l'EUIPO.

En suport al seu recurs, Renfe va al·legar la violació del Dret de la Unió a l'haver-li denegat la "restitutio in integrum", així com una vulneració del dret a la defensa. El tribunal recorda en la seva sentència que la "restitutio in integrum" està subordinada a l'actuació diligent del sol·licitant, en aquest cas, Renfe, i que la impossibilitat de respectar el termini hagi tingut com a conseqüència directa la pèrdua d'un dret o d'una via de recurs.
Així, el tribunal precisa que els elements de prova "no permeten demostrar que Renfe hagi actuat amb tota la diligència necessària requerida per les circumstàncies, sinó que, al contrari, Renfe tenia coneixement de possibles incompliments". Igualment, atribueix el retard en l'entrega del recurs traduït a l'anglès a un "error humà" i no a "circumstàncies excepcionals".

El Tribunal General destaca que aquesta decisió només recau contra la decisió de l'EUIPO en el marc d'una demanda de "restitutio in integrum", mentre que es declara incompetent per decidir sobre la vulneració del dret a la defensa.  La institució judicial va subratllar que contra aquesta sentència del Tribunal General es pot interposar recurs de cassació davant el Tribunal de Justícia en el termini de dos mesos a partir de la seva notificació. EP.CAT
Comparteix:  

Comentaris